Tractament d’aigües

Residuals i potables

Sol·licitud d’anàlisi, fitxa tècnica o fitxa de seguretat

Nom *

Empresa

E-mail *

Telèfon *

Comentaris

Marcar sol·licitud:
Anàlisi
Fitxa tècnica
Fitxa de seguretat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'informa que les seves dades s'inclouran en fitxer automatitzat de Quimic Step SL, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud cursada i per l'enviament de comunicacions comercials i de serveis de Quimic Step SL. El titular de les dades autoritza a Quimic Step SL a cedir a laboratoris d'anàlisi les dades facilitades per a la prestació del servei contractat. El titular de les dades podrà exercitar els seus drets en els termes legalment previstos davant Quimic Step SL, carrer Major 2 F (08710 Santa Margarida de Montbui).

Productes aigües residuals i potables

ablandamiento-agua-quimigest-catadsorbente-quimigest-catagente-oxidante-reductor-quimigest-catalguicida-quimigestanticorrosion-quimigest-catcloracion-salinas-quimigest-catcoagulacion-quimigest-catcontrol-eliminacion-espumas-quimigest-catcorrector-pH-quimigest-cat

desincrustante-anticrustantes-quimigest desinfeccion-quimigestdesodorizacion-quimigestfiltracion-quimigestfloculacion-quimigestnutriente-quimigest osmosis-inversa-quimigesttrazador-quimigest

Estovament de l’aigua. Eliminació de diòxid de carboni

 • CARBONAT DE CALCI I MAGNESI -Dolomita-

Adsorbent / Coadjuvant de la filtració

 • BENTONITA
 • METABISULFIT SÒDIC POLS
 • CARBÓ ACTIVAT EN POLS
 • CARBÓ ACTIU GRANULAT
 • ZEOLITA NATURAL

Agent oxidant / reductor

 • PERÒXID DE HIDROGEN diferents concentracions
 • PERMANGANAT DE POTASSI
 • PERMANGANAT DE SODI
 • SULFIT DE HIERRO
 • TIOSUFATO DE SODI

Alguicida

 • SULFAT DE COURE

Anticorrosiu / Inhibidor de corrosió

 • BISULFIT SÒDIC
 • FOSFAT SÒDIC
 • PIROFOSFAT TETRASÒDIC
 • POLIFOSFAT DE SODI

Cloració salines

 • CLORUR DE SODI

Coagulació / Coagulant

 • COAGULANTS INORGÀNICS
 • COAGULANTS ORGÀNICS
 • POLIAMINES
 • ALGINAT DE SODI
 • MIDONS MODIFICATS
 • ALUMINA ACTIVADA
 • ALUMINAT DE SODI
 • POLICLORUR D’ALUMINI 18%
 • POLICLOROSULFAT D’ALUMINI
 • POLIDADMAC
 • SULFAT ALUMINI
 • SULFAT FERRÓS

Control i eliminació d’escumes

 • ANTIESPUMANTS PER AL TRACTAMIENT BIOLÒGIC
 • ANTIESPUMANTS PER AL TRACTAMIENT FISICO QUÍMIC

Corrector pH

 • ÀCID CLORHÍDRIC, concentracions a mida (Corrector de pH. Regenerador de resines. Precursor del diòxid de clor)
 • ÀCID SULFÚRIC, concentracions a mida (Corrector de pH)
 • BISULFAT SÒDIC (Corrector de pH. Regenerador de resines)
 • CARBONAT DE CALCI, RECOBERT DE DIÒXID DE MANGANÈS -Pirolusita- (Corrector de pH. Remineralizació)
 • CARBONAT DE SODI (Corrector de Ph i alcalinitat)
 • HIDRÒXID DE CAL (Corrector de pH. Remineralizació)
 • HIDRÒXID SÒDIC (Corrector de Ph i alcalinitat)

Antiincrustants / Desincrustant

 • ÀCIDS FOSFÒRICS (Antiincrustant)
 • PIROFOSFAT TETRAPOÀSIC (Desincrustant)
 • POLIFOSFATOS (Antiincrustant)
 • TRIPOLIFOSFAT DE POTASSI (Desincrustant)
 • TRIPOLIFOSFAT DE SODI (Desincrustant)

Desinfecció / desinfectant – oxidant

 • HIPOCLORIT CÀLCIC (Desinfecció)
 • HIPOCLORIT SÒDIC PER EDAR I ETAP (Desinfecció)
 • MONOPERSULFAT DE POTÀSSI (Desinfectant – oxidant)

Desodorització / eliminador d’olors

 • NITRAT DE CALCI EN SOLUCIÓ (Eliminador d’olors)
 • TRACTAMENT D’OLORS (Desodorització)

Filtració

 • ANTRACITA
 • ARENES SILICIES
 • ÒXID DE MANGANÈS -PIROLUSITA-

Floculació / floculante

 • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES EMULSIÓ LÍQUIDES
 • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES DISPERSIÓ LIQUIDES
 • POLIACRILAMIDES ANIÒNIQUES DISPERSIÓ LIQUIDES
 • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES EN POLS
 • POLIACRILAMIDES ANIÒNIQUES EN POLS

Nutrient / Desnitrificació

 • ACETAT DE METIL (Nutrient)
 • ACETAT DE SODI (Nutrient)
 • ÀCID ACÈTIC, concentracions a mida (Nutrient)
 • ÀCID FÒSFIC, concentracions a mida (Nutrient)
 • FOSFAT DIAMÒNIC (Nutrient – Desnitrificació)
 • FOSFAT MONOAMÒNIC (Nutrient – Desnitrificació)
 • FOSFAT MONOCÀLCIC (Nutrient – Desnitrificació)
 • FOSFAT TRISÒDIC (Nutrient – Desnitrificació)
 • GLICOL (Nutrient – Desnitrificació)
 • METANOL (Nutrient)
 • UREA LIQUIDA, concentracions a mida (Nutrient)
 • UREA SÒLIDA (Nutrient)

Osmosi Inversa

 • MEMBRANES

Precursor de Diòxid de Clor / Cloraminació

 • CLORAT SÒDIC (Precursor de Òxid de clor)
 • CLORIT DE SODI (Precursor de Dioxido de clor)
 • CLORUR DE AMONI (Precursor de la cloraminació)
 • CLORUR FÈRRIC

Traçador

 • CLORUR DE LITI