Equips per a Polielectrolit

Reparació i dosificació

POLIMIX

Les Unitats POLIMIX per a la preparació de dispersions, es dispersen eficientment amb un tipus de polímer i ho barregen per formar una solució homogènia, que després es transfereix a un dipòsit d’emmagatzematge per afegir-la posteriorment al procés. La unitat va ser dissenyada específicament per processar tot tipus de polímers (és a dir, un polímer dispersat en un oli que actua de vehicle), però també funciona amb certs tipus de polímers de ‘Emulsió’ i ‘Líquids’. Les unitats són automàtiques i només és necessari que l’operador asseguri que hi ha prou polímer, afegint més regularment.

Equip compacte amb capacitat de preparació de 500 li a 6m3 / h, aquest equip es pot subministrar amb:

 • Bomba de membrana o amb bomba Mono d’eix helicoïdal.
 • Un cop calibrat no canvia la concentració perquè és proporcional al cabal d’aigua d’entrada
 • No fa grumolls i amb la capacitat de concentració del 5%
 • Consum de 0.75 kw
 • Fàcil manteniment

DMU2

Les Unitats DMU 2 per a la preparació de dispersions, es dispersen eficientment amb un polímer i ho barregen per formar una solució homogènia, que després es transfereix a un dipòsit d’emmagatzematge per afegir-la posteriorment al procés. La unitat va ser dissenyada específicament per processar tipus de polímers (és a dir, un polímer dispersat en un oli que actua de vehicle), però també funciona amb certs tipus de polímers de ‘Emulsió’ i ‘Líquids’.

Les unitats són automàtiques i només cal que l’operador asseguri que hi ha prou polímer, afegint més regularment.

Aquest equip se sol instal·lar en equips ja existents sense necessitat de fer cap reforma en l’equip existent i també en tancs grans.

Es fabriquen amb la necessitat de preparació a mida del client, tant en concentració com a capacitat, aquests es fabriquen amb una Bomba de membrana

 • Un cop calibrat no canvia la concentració perquè és proporcional al cabal d’aigua d’entrada
 • No fa grumolls i amb la capacitat de concentració del 5%
 • Consum de 0.75 kw
 • Fàcil manteniment

Mescladors estàtics

Aquests equips són econòmics i funcionen amb la pressió de l’aigua i serveixen per inserir en equips ja existents.

No porten cap tipus de control, se suposa que ja existeix en el procés del client.

També es pot fer una petita instal·lació amb l’automatisme.

Diferents formats

FAB AEROWET amb capacitat de més de 4m3

FAB AEROWET COMPAC de 500 L a 4000 L

FAB AEROWET COMPAC amb torre Big Bag

La unidad de disolución de polímeros de AeroWet se ha diseñado principalmente para aplicaciones en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Dispersa eficazmente polielectrolitos sólidos, formando una solución homogénea en agua, que será transferida a un tanque de almacenamiento lista para su adición al proceso.

La unidad opera de forma automática, el operador sólo tendrá que asegurarse de que la tolva de alimentación de polímero se repone periódicamente.
Estos equipos se suministran en varios formatos para trabajar  con sacos, Big Bags y a Granel.
Estos equipos están diseñados para trabajar con aguas recicladas industriales previamente filtradas, para a horrar el máximo de agua potable.

Components

El Aerored es subministra com una unitat que comprèn: tremuja de 100kg, alimentador de cargol, bufador, línia de transport segellada i panell de control. També es subministra amb el paquet estàndard tot fabricat amb Inox 304.

 • Conjunt del capçal JETWET que comprèn: capçal JETWET (d’alta capacitat), manòmetre, pressòstat, vàlvula de solenoide JETWET, vàlvula solenoide d’ompliment ràpid (si escau), vàlvula d’entrada d’aigua i vàlvula de regulació de l’JETWET.
 • Tub antiestàtic per transportar el polímer des de la unitat Aerowet al conjunt capçal JETWET.
 • Transmissors de nivell en els tancs de preparació i emmagatzematge.

Aquests equips estan preparats per inserir en equips ja existents en plantes EDAR o fàbriques.

Capacidad de producción

La producción de la unidad Aerowet depende de las siguientes variables:

 • Volumen de trabajo del tanque de mezcla capacidades de 500li/h a 70m3/h
 • Presión de agua disponible en el cabezal JETWET y válvula de llenado rápido.
 • Concentración de la solución..
 • Caudal del tornillo alimentador.
 • Tiempo de agitación.

Capacitat de concentració

Per a la preparació de solució inicial, es recomana una concentració de polímer dins de la gamma de 0,25 a 0,6%. L’elecció de la concentració dependrà del polímer específic que està en ús, si bé altres factors poden estar implicats. Consulteu fulls de dades específiques del producte a utilitzar com assessorament. El temps de mescla a emprar recomanat pot variar en funció del polímer, però en general es recomana un temps de barreja de 60 minuts. Para la preparació de solució inicial, es recomana una concentració de polímer dins de la gamma de 0,25-0 , 6%. L’elecció de la concentració dependrà del polímer específic que està en ús, si bé altres factors poden estar implicats. Consulteu fulls de dades específiques del producte a utilitzar com assessorament. El temps de mescla a emprar recomanat pot variar en funció del polímer, però en general es recomana un temps de barreja de 60 minuts.

Kit dosificació productes amb sistema de control

Els sistemes de dosificació poden ser dels següents variants:

 • Amb bombes mono
 • Amb bombes peristàltiques
 • Amb bombes de membrana
 • Amb bombes pneumàtiques

Tots aquests tipus amb cabalímetres magnètics, dilució en línia comunicació amb el DCS central de les indústries o depuradores, controlat per panells de control i tot això instal·lat damunt d’unes bancades d’inoxidable.
Dosificacions proporcionals per a diversos productes barrejats.

Control de l’energia de barreja per l’addició de polímer a la línia de fangs

El Poly-MEC està dissenyat per controlar l’energia de mescla, principalment en els processos de deshidratació en l’àrea d’addició de solució de polímer al fang. L’energia de barreja impartida està relacionada amb la velocitat de rotació del mesclador, que és ajustable. El control de l’energia de barreja ofereix una alimentació homogènia donant eficiència a l’ús del polímer.

Poly-MEC (Versió Automàtica) – Abast de Subministrament

La unitat bàsica comprèn un mesclador de fang amb parts internes d’acer inoxidable, un motor impulsor, ports d’entrada / sortida d’acer inoxidable, un punt d’injecció de polímer, una connexió d’aigua de rentat als segells, panell de control amb variador de freqüència, tot muntat sobre una plataforma d’acer inoxidable.

Les unitats automàtiques es subministren amb un controlador PLC de pantalla tàctil tipus MMI per al control de automàtic de velocitat del mesclador i de la bomba de dosificació de polímer en cas que hi hagués canvis en el cabal dels fangs o el contingut de sòlids d’aquests. La unitat proporciona un senyal de control de la velocitat un variador de freqüència de la bomba de polímer subministrat per tercers. Recórrer a l’esquema del tauler de control per als detalls.

Inserción Poly-Mec instalaciones fijas
Insercion Poly-Mec instalaciones fijas

POLIMEC I DMU2

Disposem d’equips per fer proves en plantes EDAR i Fàbriques

 • Equips preparacions en líquid
 • Equips preparacions com a sòlid
 • Disposem d’un Poly-Mec per fer proves en filtres premsa amb polímers

Tenim molta versatilitat d’adaptació en els sistemes existents en EDAR i indústries.