Tractament d’aigües

Residuals i potables

Sol·licitud d’anàlisi, fitxa tècnica o fitxa de seguretat

  Nom *

  Empresa

  E-mail *

  Telèfon *

  Comentaris

  Marcar sol·licitud:
  Anàlisi
  Fitxa tècnica
  Fitxa de seguretat

  En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'informa que les seves dades s'inclouran en fitxer automatitzat de Quimic Step SL, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud cursada i per l'enviament de comunicacions comercials i de serveis de Quimic Step SL. El titular de les dades autoritza a Quimic Step SL a cedir a laboratoris d'anàlisi les dades facilitades per a la prestació del servei contractat. El titular de les dades podrà exercitar els seus drets en els termes legalment previstos davant Quimic Step SL, carrer Major 2 F (08710 Santa Margarida de Montbui).

  Productes aigües residuals i potables

  ablandamiento-agua-quimigest-catadsorbente-quimigest-catagente-oxidante-reductor-quimigest-catalguicida-quimigestanticorrosion-quimigest-catcloracion-salinas-quimigest-catcoagulacion-quimigest-catcontrol-eliminacion-espumas-quimigest-catcorrector-pH-quimigest-cat

  desincrustante-anticrustantes-quimigest desinfeccion-quimigestdesodorizacion-quimigestfiltracion-quimigestfloculacion-quimigestnutriente-quimigest osmosis-inversa-quimigesttrazador-quimigest

  *Floculació/floculant | POLYFLOC ® (marca registrada)

  Estovament de l’aigua. Eliminació de diòxid de carboni

  • CARBONAT DE CALCI I MAGNESI -Dolomita-

  Adsorbent / Coadjuvant de la filtració

  • BENTONITA
  • METABISULFIT SÒDIC POLS
  • CARBÓ ACTIVAT EN POLS
  • CARBÓ ACTIU GRANULAT
  • ZEOLITA NATURAL

  Agent oxidant / reductor

  • PERÒXID DE HIDROGEN diferents concentracions
  • PERMANGANAT DE POTASSI
  • PERMANGANAT DE SODI
  • SULFIT DE FERRO
  • TIOSUFATO DE SODI

  Alguicida

  • SULFAT DE COURE

  Anticorrosiu / Inhibidor de corrosió

  • BISULFIT SÒDIC
  • FOSFAT SÒDIC
  • PIROFOSFAT TETRASÒDIC
  • POLIFOSFAT DE SODI

  Cloració salines

  • CLORUR DE SODI

  Coagulació / Coagulant

  • COAGULANTS INORGÀNICS
  • COAGULANTS ORGÀNICS
  • POLIAMINES
  • ALGINAT DE SODI
  • MIDONS MODIFICATS
  • ALUMINA ACTIVADA
  • ALUMINAT DE SODI
  • POLICLORUR D’ALUMINI 18%
  • POLICLOROSULFAT D’ALUMINI
  • POLIDADMAC
  • SULFAT ALUMINI
  • SULFAT FERRÓS

  Control i eliminació d’escumes

  • ANTIESPUMANTS PER AL TRACTAMENT BIOLÒGIC
  • ANTIESPUMANTS PER AL TRACTAMENT FISICO QUÍMIC

  Corrector pH

  • ÀCID CLORHÍDRIC, concentracions a mida (Corrector de pH. Regenerador de resines. Precursor del diòxid de clor)
  • ÀCID SULFÚRIC, concentracions a mida (Corrector de pH)
  • BISULFAT SÒDIC (Corrector de pH. Regenerador de resines)
  • CARBONAT DE CALCI, RECOBERT DE DIÒXID DE MANGANÈS -Pirolusita- (Corrector de pH. Remineralizació)
  • CARBONAT DE SODI (Corrector de Ph i alcalinitat)
  • HIDRÒXID DE CAL (Corrector de pH. Remineralizació)
  • HIDRÒXID SÒDIC (Corrector de Ph i alcalinitat)

  Antiincrustants / Desincrustant

  • ÀCIDS FOSFÒRICS (Antiincrustant)
  • PIROFOSFAT TETRAPOÀSIC (Desincrustant)
  • POLIFOSFATS (Antiincrustant)
  • TRIPOLIFOSFAT DE POTASSI (Desincrustant)
  • TRIPOLIFOSFAT DE SODI (Desincrustant)

  Desinfecció / desinfectant – oxidant

  • HIPOCLORIT CÀLCIC (Desinfecció)
  • HIPOCLORIT SÒDIC PER EDAR I ETAP (Desinfecció)
  • MONOPERSULFAT DE POTASSI (Desinfectant – oxidant)

  Desodorització / eliminador d’olors

  • NITRAT DE CALCI EN SOLUCIÓ (Eliminador d’olors)
  • TRACTAMENT D’OLORS (Desodorització)

  Filtració

  • ANTRACITA
  • ARENES SILICIES
  • ÒXID DE MANGANÈS -PIROLUSITA-

  Floculació / floculante*

  *POLYFLOC ® (marca registrada)

  • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES EMULSIÓ LÍQUIDES
  • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES DISPERSIÓ LÍQUIDES
  • POLIACRILAMIDES ANIÒNIQUES DISPERSIÓ LÍQUIDES
  • POLIACRILAMIDES CATIÒNIQUES EN POLS
  • POLIACRILAMIDES ANIÒNIQUES EN POLS

  Nutrient / Desnitrificació

  • ACETAT DE METIL (Nutrient)
  • ACETAT DE SODI (Nutrient)
  • ÀCID ACÈTIC, concentracions a mida (Nutrient)
  • ÀCID FÒSFIC, concentracions a mida (Nutrient)
  • FOSFAT DIAMÒNIC (Nutrient – Desnitrificació)
  • FOSFAT MONOAMÒNIC (Nutrient – Desnitrificació)
  • FOSFAT MONOCÀLCIC (Nutrient – Desnitrificació)
  • FOSFAT TRISÒDIC (Nutrient – Desnitrificació)
  • GLICOL (Nutrient – Desnitrificació)
  • METANOL (Nutrient)
  • UREA LÍQUIDA, concentracions a mida (Nutrient)
  • UREA SÒLIDA (Nutrient)

  Osmosi Inversa

  • MEMBRANES

  Precursor de Diòxid de Clor / Cloraminació

  • CLORAT SÒDIC (Precursor de Òxid de clor)
  • CLORIT DE SODI (Precursor de Dioxido de clor)
  • CLORUR DE AMONI (Precursor de la cloraminació)
  • CLORUR FÈRRIC

  Traçador

  • CLORUR DE LITI