Productes químics industrials

Compromis pel medi ambient

Sol·licitud d’anàlisi, fitxa tècnica o fitxa de seguetat

  Nom *

  Empresa

  E-mail *

  Telèfon *

  Comentaris

  Marcar sol·licitud:
  Anàlisi
  Fitxa tècnica
  Fitxa de seguretat

  En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'informa que les seves dades s'inclouran en fitxer automatitzat de Quimic Step SL, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud cursada i per l'enviament de comunicacions comercials i de serveis de Quimic Step SL. El titular de les dades autoritza a Quimic Step SL a cedir a laboratoris d'anàlisi les dades facilitades per a la prestació del servei contractat. El titular de les dades podrà exercitar els seus drets en els termes legalment previstos davant Quimic Step SL, carrer Major 2 F (08710 Santa Margarida de Montbui).

  ACETAT DE ETIL
  ACETAT DE ISOPROPIL
  ACETAT DE METIL
  ACETAT DE METOXIPROPANOL
  ACETONA
  ACETONITRILS
  ÀCID ACÈTIC, concentracions a mida
  ÀCID BÒRIC GRA
  ÀCID BÒRIC POLS
  ÀCID CÍTRIC ANHIDRE
  ÀCID CÍTRIC MONO
  ÀCID CLORHIDRIC 33% / 35%
  ÀCID CLORHIDRIC, concentracions a mida
  ÀCID ESTEARIC
  ÀCID FORMIC 85%
  ÀCID FOSFÒRIC 75%
  ÀCID FOSFÒRIC 85%
  ÀCID FOSFÒRIC VERD
  ÀCID FOSFORÓS 99% CRISTAL
  ÀCID FOSFORÓS 70% SOLUCIÓ
  ÀCID GLUCÒNIC
  ÀCID HIPOFOSFORÓS
  ÀCID NÍTRIC 40º
  ÀCID OXÀLIC
  ÀCID PALMITIC
  ÀCID SULFÀMIC
  ÀCID SULFÚRIC 38% – 96% – 98% + DISOLUCIONS
  ÀCID SULFÚRIC OLEUM
  ADITIUS DE SILICONA
  AIGUA OXIGENADA, concentracions a mida
  ALCOHOL ISOPRÒPILIC DES. /FARMA
  AMONÍAC LÍQUID
  ANTIESPUMANTS

  BENZOAT SÒDIC
  BETAINA
  BICARBONAT SÒDIC TÈCNIC
  BICARBONAT SÒDIC FCC 0/50
  BICARBONAT SÒDIC FCC 0/13 -13/27 -27/50
  BIÒXID DE MANGANÈS
  BIÒXID DE TITANI
  BISULFAT DE AMONI
  BISULFIT SÒDIC 35 % – 38%
  BORAX DECAHIDRATAT
  BORAX PENTAHIDRATAT
  BUTANOL
  BUTILTRIGLICOL

  CAFOS
  CARBONAT DE MANGANÈS
  CARBONAT POTÀSIC
  CARBONAT SÒDIC DENS
  CARBONAT SÒDIC LLEUGER
  CICLOHEXÀ
  CICLOHEXANONA
  CLOROFORM
  CLORUR AMONIC
  CLORUR DE CALCI
  CLORUR CALCIC EN SOLUCIÓ
  CLORUR DE METILÈ

  DBS (ÀCID DODECILBENCENOSULFONICO)
  DECÀ
  DESAIREANTS
  DESULMULSIONANTS
  DIMETILFORMAMIDA
  DISOLVENT DE PINTURA
  DISOLVENT UNIVERSAL
  D-LIMONÈ
  EDTA ÀCID
  EPICLORHIDRINA
  ESTEARAT CÀLCIC
  ESTEARAT DE ZINC
  FLUORUR SÒDIC
  FOSFAT MONOAMÒNIC TÈCNIC
  FOSFAT MONOPOTÀSIC TÈCNIC
  FOSFAT TRISÒDIC ANHIDRE
  FOSFAT TRISÒDIC CRISTAL
  FOSFONATS ATMP, HEDP,DTPMP

  GLICERINA BIDESTILADA 99,5%
  GLICERINA VEGETAL 99,5%
  GLICERINA VEGETAL 99,5% USP/EP
  GLICOL
  GLUTAMAT MONOSODI
  GLUTARALDEHID 50%
  GLYOSAL 40%
  HEXAMETAFOSFAT SÒDIC
  HIDROSULFIT SÒDIC ANTIPOLS
  HIPOCLORIT SÒDIC 15% – 18%
  HIPOCLORIT SÒDIC, concentracions a mida
  HIPOSULFIT DE SODI
  METABISULFIT SODI
  METANOL
  METASILICAT SODI
  METILISOBUTILCETONA
  METIONINA
  METOXIPROPANOL
  MONOETANOLAMINA
  MONOETILENGLICOL
  MONOPROPILENGLICOL
  NITRAT DE CALCI EN SOLUCIÓ
  NITRAT DE MAGNESI EN SOLUCIÓ
  NITRAT SÒDIC EN SOLUCIÓ
  NITRIT SÒDIC

  OLI DE PI
  OLI DE RICI
  ÒXIDS DE FERRO (NEGRE, VERMELL, GROC)
  ÒXID DE MAGNESI
  ÒXID DE MANGANESI (PIROLUSITA)
  ÒXID DE ZINC 99.9%
  PARAFINA CLORADA 45 – 52 Y 70%
  PERMANGANAT POTÀSIC
  PERSULFAT AMÒNIC
  PERSULFAT POTÀSIC
  PERSULFAT SÒDIC
  PIROFOSFAT TETRAPOTÀSIC
  PIROFOSFAT TETRASÒDIC
  POLIETILENGLIC PEG 200
  POLIETILENGLIC PEG 300
  POLIETILENGLIC PEG 400
  POLIETILENGLIC PEG 600
  POTASA CÀUSTICA ESCAMAS
  POTASA CÀUSTICA  LÍQUIDA 50%

  SAL FINA
  SAL GRANADA
  SEPIOLITA 15/30
  SILICAT SÒDIC SUPERNEUTRE
  SAL PASTILLES
  SORBAT POTASIC GRA
  SORBITOL 70 SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA 23%
  SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA 25%
  SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA 30%
  SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA 40%
  SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA 50%
  SOSA CÀUSTICA MICROPERLES
  SOSA CÀUSTICA PERLES
  SULFAT AMÒNIC
  SULFAT COBALT
  SULFAT D’ALUMINI LÍQUID
  SULFAT D’ALUMINI POLS
  SULFAT DE BARI -BARITA-
  SULFAT DE COURE CRISTAL·LÍ
  SULFAT DE MANESI ANHIDRE
  SULFAT DE MANGANÈS MONOHIDRATAT
  SULFAT DE POTASSA SOLUBLE
  SULFAT DE ZINC HEXAHIDRATAT
  SULFAT DE ZINC MONOHIDRATAT
  SULFAT FERRÓS MONOHIDRATAT
  SULFAT SÒDIC ANHIDRE
  SULFIT SOSA ANHIDRE ALIMENTACIÓ

  TETRADECÀ
  TETRAHIDROFURÀ -THF-
  TOLUÈ
  TRIETANOLAMINA 85%
  TRIETILENGLICOL
  TRIPOLIFOSFAT SÒDIC ANH.
  TRIPOLIFOSFAT SÒDIC TEC & FOOD
  UREA LÍQUIDA, disolucions a mida
  UREA TÈCNICA 46%
  VITAMINA C (ÀCID ASCÒRBIC)
  WHITE SPIRIT
  XANTHAM GUM
  XILÈ