Subministrament i assessorament tècnic de productes químics especializtats

Veure serveis

SOBRE NOSALTRES

Som una empresa comercial i de serveis, d’àmbit nacional fundada l’any 2008.

Enfocada a solucionar las diferentes necesidades en la industria, relacionadas con el suministro y el asesoramiento técnico de productos químicos especializados, con un claro objetivo: brindar un servicio integral y personalizado a las empresas, proporcionando asesoramiento técnico y legal.

Voleu sol·licitar una anàlisi, necessita una fitxa tècnica o de seguretat?

Sol·licitar anàlisis

Voleu contactar amb nosaltres o demanar més informació?

Ompli el formulari

Quimigest disposa dels mètodes analítics i dels recursos tecnològics
més avançats per a realitzar els estudis personalitzats.